Taxi - Brno a okolí
 

Ceník, ceny - taxislužba Brno a okolí i celá ČRSAZBA
  CENÍK JÍZDNÉHO
Kč/km
ČEKÁNÍ Kč/minuta
NÁSTUPNÍ SAZBA
1   JÍZDNÉ PO BRNĚ A MIMO BRNO 30,- 4,- 40,-
2   JÍZDNÉ NA FAKTURU I (nad 50 km) 20,- 4,- 40,-
3   JÍZDNÉ NA FAKTURU II 25,- 4,- 40,-
    VÝHODNÁ SAZBA PRO KUŘIM 25,- 4,- 40,-


Upozornění:

Nevydá-li řidič řádně vyplněnou stvrzenku o zaplacení jízdného, je zákazník oprávněn zaplacení odmítnout.
Případné stížnosti podávejte Odboru dopravy magistrátu města Brna, Kounicova 67.
Při jízdě mimo Brno může řidič požadovat zálohu ve výši jízdného.

Sazba za stání vozidla zahrnuje čekání na zákazníka, stání na červenou, čekání v koloně a dále se účtuje při snížené hraniční rychlosti.
Hraniční rychlost je rychlost, při které se taxametr přepíná ze sazby jízdného za km na sazbu za stání vozidla.
Hraniční rychlost u sazby 1 je 8 km, u sazby 2 je hraniční rychlost 12 km, u sazby 3 je hraniční rychlost 9,6.
Hraniční rychlost se stanoví poměrem čekací doby kč/hod. a příslušné sazby.


VOLEJTE 602 766 504

Jezdím v době od 20 do 5 hodin a mimo uvedený čas dle domluvy, pondělí - neděle.


služby   |   kontakt   |   úvodní stránka


© Taxi pro Brno - taxislužba Pavel Chalupa, číslo vozu 93   |   VOLEJTE  602 766 504   |   Noční taxi - Brno a okolí i celá ČR   |   www.taxiprobrno.cz